Rijkswaterstaat Voor een groot ICT samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat en Engeland, CHARM genaamd, was ik als manager programma beheersing (jan 2014-maart 2016) verantwoordelijk voor •	actuele overzichten van de financiën, resources, planningen en risico’s inclusief het regulier opleveren van rapportages hierover •	voorbereiden van stuurgroepen •	het updaten van de business case  Daarnaast was ik manager project beheersing (april 2014-maart 2016) van een EU project binnen dit programma, PCP genaamd, waarbij ik verantwoordelijk was voor de verschillende beheersingsdisciplines. De nadruk lag hierbij op verantwoording aan de Europese Commissie middels officiële rapportages, reviews en audits.  Verder heb ik in 2013 de business case voor dit programma geschreven en de kosten-baten analyse uitgevoerd. Daarnaast was ik in 2013 verantwoordelijk voor de communicatie over het programma binnen Rijkswaterstaat. Dit betekende onder andere het uitvoeren van een stakeholderanalyse en het maken en bijhouden van communicatie tools (bijeenkomsten, factsheets, website, presentaties, nieuwsbrief). ING Bij de invoering van Het Nieuwe Werken bij ING was ik binnen het Programma Connect projectleider Belevingsmetingen & Dashboard van een team van 3 collega's (juli 2012-jan 2014). Hierbij  zorgde ik voor de voortgang, budget, resources, kwaliteit, klanttevredenheid en  (financiële) contract afhandeling van het project. Van juli tot en met december 2012 was ik tevens projectmanager bij ING, waarbij ik verantwoordelijk was voor het overzicht van meerdere projecten die ICT bedrijf Paphos bij ING uitvoerde. KPN Binnen de afdeling iTV van KPN heb ik namens ICT bedrijf Paphos als consultant verbetervoorstellen gemaakt voor de werkprocessen binnen deze afdeling (okt 2013-dec 2013). Dit betekende aan de hand van interviews eerst de huidige processen in kaart brengen (rollen, verantwoordelijkheden, werkwijzen). En daarna in workshops samen met KPN de verbeteringen bespreken om het een gedragen, realistisch voorstel te laten zijn. Menzis Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Menzis op het gebied van Big Data en de tool Autonomy van HP (sept 2012-dec 2012). Naast het coördineren heb ik met Menzis ook hun business behoeften voor deze testcase bepaald. Rijkswaterstaat Als senior portfoliomanager was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de 4- jarige budgetprogrammering van landelijke RWS  projecten (jaarlijks 130 miljoen  euro). Daarnaast moest ik de lopende uitvoering van de programmering monitoren en bijstellen wanneer politieke/bestuurlijke omstandigheden dat vereiste. Het veelvuldig afstemmen met de juiste partijen was hierbij van groot belang evenals draagvlak verkrijgen binnen de rest van de RWS organisatie, en het volgen van de correcte interne besluitvormingsprocedures (nov 2009-dec 2011).
Laatste update: 9 juni 2020
Monique Ansems Projectmanagement
Ahold Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Ahold op het gebied van PPM (Project en Portfolio Management) (juli 2012-okt 2012). Naast het coördineren heb ik met Ahold ook hun business behoeften voor deze testcase bepaald en de benodigde informatie analyses uitgevoerd.

Projecten

Rijkswaterstaat

Voor een groot ICT samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat en Engeland, CHARM genaamd, was ik als manager programma beheersing (jan 2014-maart 2016) verantwoordelijk voor actuele overzichten van de financiën, resources, planningen en risico’s inclusief het regulier opleveren van rapportages hierover voorbereiden van stuurgroepen het updaten van de business case Daarnaast was ik manager project beheersing (april 2014-maart 2016) van een EU project binnen dit programma, PCP genaamd, waarbij ik verantwoordelijk was voor de verschillende beheersingsdisciplines. De nadruk lag hierbij op verantwoording aan de Europese Commissie middels officiële rapportages, reviews en audits. Verder heb ik in 2013 de business case voor dit programma geschreven en de kosten-baten analyse uitgevoerd. Daarnaast was ik in 2013 verantwoordelijk voor de communicatie over het programma binnen Rijkswaterstaat. Dit betekende onder andere het uitvoeren van een stakeholderanalyse en het maken en bijhouden van communicatie tools (bijeenkomsten, factsheets, website, presentaties, nieuwsbrief).
Laatste update: 9 juni 2020

 ING

Bij de invoering van Het Nieuwe Werken bij ING was ik binnen het Programma Connect projectleider Belevingsmetingen & Dashboard van een team van 3 collega's (juli 2012-jan 2014). Hierbij  zorgde ik voor de voortgang, budget, resources, kwaliteit, klanttevredenheid en  (financiële) contract afhandeling van het project. Van juli tot en met december 2012 was ik tevens projectmanager bij ING, waarbij ik verantwoordelijk was voor het overzicht van meerdere projecten die ICT bedrijf Paphos bij ING uitvoerde.

KPN

Binnen de afdeling iTV van KPN heb ik namens ICT bedrijf Paphos als consultant verbetervoorstellen gemaakt voor de werkprocessen binnen deze afdeling (okt 2013-dec 2013). Dit betekende aan de hand van interviews eerst de huidige processen in kaart brengen (rollen, verantwoordelijkheden, werkwijzen). En daarna in workshops samen met KPN de verbeteringen bespreken om het een gedragen, realistisch voorstel te laten zijn.
Ahold Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Ahold op het gebied van PPM (Project en Portfolio Management) (juli 2012-okt 2012). Naast het coördineren heb ik met Ahold ook hun business behoeften voor deze testcase bepaald en de benodigde informatie analyses uitgevoerd.

Menzis

Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Menzis op het gebied van Big Data en de tool Autonomy van HP (sept 2012-dec 2012). Naast het coördineren heb ik met Menzis ook hun business behoeften voor deze testcase bepaald.

Rijkswaterstaat

Als senior portfoliomanager was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de 4- jarige budgetprogrammering van landelijke RWS  projecten (jaarlijks 130 miljoen  euro). Daarnaast moest ik de lopende uitvoering van de programmering monitoren en bijstellen wanneer politieke/bestuurlijke omstandigheden dat vereiste. Het veelvuldig afstemmen met de juiste partijen was hierbij van groot belang evenals draagvlak verkrijgen binnen de rest van de RWS organisatie, en het volgen van de correcte interne besluitvormingsprocedures (nov 2009-dec 2011).
Monique Ansems Projectmanagement

Projecten