Laatste update 21 februari 2022
Monique Ansems Projectmanagement
Optiek Stassar (2018 - heden) Voor deze zelfstandige optiekzaak verzorg ik de communicatie, bestaande uit •	ontwerpen en bijhouden van de website •	ontwerpen van reclamemateriaal zoals advertenties, flyers en posters •	schrijven van inhoudelijke informatiefolders voor klanten en huisartsen Verder voer ik HR werkzaamheden uit betreffende vacatures, sollicitaties, functioneringsgesprekken, jubilea, teamuitjes. Agrarisch Bedrijf Ansems (2016 - 2021) Voor ons familiebedrijf voerde ik administratieve en financiële werkzaamheden uit. Ook ondersteunde ik bij de fiscale en investeringsvraagstukken binnen het bedrijf. Rijkswaterstaat (2013 - 2016) Voor een groot ICT samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat en Engeland, CHARM genaamd, was ik programmasecretaris (jan 2014-maart 2016). In deze rol ondersteunde ik de programmamanager in de uitvoering van het programma aan de hand van •	actuele overzichten van de financiën, resources, planningen en risico’s inclusief het regulier opleveren van rapportages •	organiseren van bijeenkomsten •	voorbereiden van stuurgroepen •	het updaten van de business case Daarnaast was ik manager projectbeheersing (april 2014-maart 2016) van een EU project binnen dit programma, PCP genaamd, waarbij ik verantwoordelijk was voor de beheersingsdisciplines. De focus hiervan lag op verantwoording aan de Europese Commissie middels officiële rapportages, reviews en audits. Verder heb ik in 2013 de business case voor dit ICT programma geschreven en de kosten-baten analyse uitgevoerd. Daarnaast was ik in 2013 verantwoordelijk voor de communicatie over het programma binnen Rijkswaterstaat. Dit betekende onder andere het uitvoeren van een stakeholderanalyse en het maken en bijhouden van communicatie tools (bijeenkomsten, factsheets, website, presentaties, nieuwsbrief). KPN (2013) Binnen de afdeling iTV van KPN heb ik namens ICT bedrijf Paphos als consultant verbetervoorstellen gemaakt voor de werkprocessen binnen deze afdeling (okt-dec 2013). Dit betekende aan de hand van interviews eerst de huidige processen in kaart brengen (rollen, verantwoordelijkheden, werkwijzen). En daarna in workshops samen met KPN de verbeteringen bespreken om het een gedragen, realistisch voorstel te laten zijn. Ahold (2012) Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Ahold op het gebied van PPM (Porject en Portfolio Management) (juli-okt 2012). Tevens heb ik met Ahold hun business behoeften voor deze testcase bepaald en de benodigde informatie analyses uitgevoerd. Menzis (2012) Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Menzis op het gebied van Big Data en de tool Autonomy van HP (sept-dec 2012). Verder heb ik samen met Menzis hun business behoeften voor deze testcase bepaald. Rijkswaterstaat (2007 - 2011) Als senior portfoliomanager was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de 4-jarige budgetprogrammering van landelijke RWS projecten (jaarlijks 130 miljoen euro). Daarnaast moest ik de lopende uitvoering van de programmering monitoren en bijstellen wanneer politieke/bestuurlijke omstandigheden dat vereiste. Het veelvuldig afstemmen met de juiste partijen was hierbij van groot belang. Evenals draagvlak verkrijgen binnen de rest van de RWS organisatie en het volgen van de correcte interne besluitvormingsprocedures (nov 2009-dec 2011).  In 2008 was ik als portfoliomanager verantwoordelijk voor het opstellen en monitoren voor een deel van de budgetprogrammering van landelijke RWS projecten (jaarlijks 35 miljoen euro). Tevens was ik relatiebeheerder van vier regionale RWS diensten. Dit vereiste het goed managen van de verwachtingen van werkzaamheden en het helpen oplossen van escalaties. Ik verdiepte me in hun regionale situatie, behoeften en cultuur en moest die afwegen tegen landelijke kaders en belangen. In 2007 was ik binnen de afdeling productiecoördinator. Ik adviseerde het afdelingshoofd over het bepalen en monitoren van de productie van de afdeling (20fte 3 miljoen euro). Hiervoor maakte ik een concreet afdelingsplan en reguliere financiële overzichten tbv Bedrijfsvoering. Ook voerde ik als projectleider meerdere kleine projecten uit binnen de afdeling. ING (2012 - 2014) Bij de invoering van Het Nieuwe Werken bij ING was ik binnen het programma Connect projectleider Belevingsmetingen & Dashboard van een team van 3 collega’s (juli 2012-jan 2014). Hierbij zorgde ik voor de voortgang, budget, resources, kwaliteit, klanttevredenheid en (financiële) contract afhandeling van het project. Ik was tevens projectmanager bij ING (juli-dec 2012) waarbij ik verantwoordelijk was voor het overzicht van meerdere projecten die Paphos bij ING uitvoerde. Ministerie Verkeer en Waterstaat (2005 - 2007) In 2005 heb ik deelgenomen aan het Rijkstraineeprogramma. Binnen dit programma worden je meerdere werkplekken geboden om een zo breed mogelijke ervaring binnen het ministerie op te doen: •	beleid: projectleider/beleidsmedewerker bij Directie Transport •	uitvoering: stafadviseur van het Bestuur van Rijkswaterstaat •	inspectie: projectlid/communicatieadviseur bij Inspectie Verkeer en Waterstaat Tijdens mijn externe werkplek ben ik een half jaar projectlid/comminucatieadviseur geweest bij ICTU, Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Laatste update: 21 februari 2022
Monique Ansems Projectmanagement
Optiek Stassar (2018 - heden) Voor deze zelfstandige optiekzaak verzorg ik de communicatie, bestaande uit •	ontwerpen en bijhouden van de website •	ontwerpen van reclamemateriaal zoals advertenties, flyers en posters •	schrijven van inhoudelijke informatiefolders voor klanten en huisartsen Verder voer ik HR werkzaamheden uit betreffende vacatures, sollicitaties, functioneringsgesprekken, jubilea, teamuitjes. Agrarisch Bedrijf Ansems (2016 - 2021) Voor ons familiebedrijf voerde ik administratieve en financiële werkzaamheden uit. Ook ondersteunde ik bij de fiscale en investeringsvraagstukken binnen het bedrijf. Rijkswaterstaat (2013 - 2016) Voor een groot ICT samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat en Engeland, CHARM genaamd, was ik programmasecretaris (jan 2014-maart 2016). In deze rol ondersteunde ik de programmamanager in de uitvoering van het programma aan de hand van •	actuele overzichten van de financiën, resources, planningen en risico’s inclusief het regulier opleveren van rapportages •	organiseren van bijeenkomsten •	voorbereiden van stuurgroepen •	het updaten van de business case Daarnaast was ik manager projectbeheersing (april 2014-maart 2016) van een EU project binnen dit programma, PCP genaamd, waarbij ik verantwoordelijk was voor de beheersingsdisciplines. De focus hiervan lag op verantwoording aan de Europese Commissie middels officiële rapportages, reviews en audits. Verder heb ik in 2013 de business case voor dit ICT programma geschreven en de kosten-baten analyse uitgevoerd. Daarnaast was ik in 2013 verantwoordelijk voor de communicatie over het programma binnen Rijkswaterstaat. Dit betekende onder andere het uitvoeren van een stakeholderanalyse en het maken en bijhouden van communicatie tools (bijeenkomsten, factsheets, website, presentaties, nieuwsbrief). KPN (2013) Binnen de afdeling iTV van KPN heb ik namens ICT bedrijf Paphos als consultant verbetervoorstellen gemaakt voor de werkprocessen binnen deze afdeling (okt-dec 2013). Dit betekende aan de hand van interviews eerst de huidige processen in kaart brengen (rollen, verantwoordelijkheden, werkwijzen). En daarna in workshops samen met KPN de verbeteringen bespreken om het een gedragen, realistisch voorstel te laten zijn. Ahold (2012) Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Ahold op het gebied van PPM (Porject en Portfolio Management) (juli-okt 2012). Tevens heb ik met Ahold hun business behoeften voor deze testcase bepaald en de benodigde informatie analyses uitgevoerd. Menzis (2012) Als projectleider bij Paphos coördineerde ik het opzetten van een testcase voor Menzis op het gebied van Big Data en de tool Autonomy van HP (sept-dec 2012). Verder heb ik samen met Menzis hun business behoeften voor deze testcase bepaald.
ING (2012 - 2014) Bij de invoering van Het Nieuwe Werken bij ING was ik binnen het programma Connect projectleider Belevingsmetingen & Dashboard van een team van 3 collega’s (juli 2012-jan 2014). Hierbij zorgde ik voor de voortgang, budget, resources, kwaliteit, klanttevredenheid en (financiële) contract afhandeling van het project. Ik was tevens projectmanager bij ING (juli-dec 2012) waarbij ik verantwoordelijk was voor het overzicht van meerdere projecten die Paphos bij ING uitvoerde. Rijkswaterstaat Als senior portfoliomanager was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de 4-jarige budgetprogrammering van landelijke RWS projecten (jaarlijks 130 miljoen euro). Daarnaast moest ik de lopende uitvoering van de programmering monitoren en bijstellen wanneer politieke/bestuurlijke omstandigheden dat vereiste. Het veelvuldig afstemmen met de juiste partijen was hierbij van groot belang. Evenals draagvlak verkrijgen binnen de rest van de RWS organisatie en het volgen van de correcte interne besluitvormingsprocedures (nov 2009-dec 2011).    Rijkswaterstaat (2007 - 2011) Als senior portfoliomanager was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de 4-jarige budgetprogrammering van landelijke RWS projecten (jaarlijks 130 miljoen euro). Daarnaast moest ik de lopende uitvoering van de programmering monitoren en bijstellen wanneer politieke/bestuurlijke omstandigheden dat vereiste. Het veelvuldig afstemmen met de juiste partijen was hierbij van groot belang. Evenals draagvlak verkrijgen binnen de rest van de RWS organisatie en het volgen van de correcte interne besluitvormingsprocedures (nov 2009-dec 2011).  In 2008 was ik als portfoliomanager verantwoordelijk voor het opstellen en monitoren voor een deel van de budgetprogrammering van landelijke RWS projecten (jaarlijks 35 miljoen euro). Tevens was ik relatiebeheerder van vier regionale RWS diensten. Dit vereiste het goed managen van de verwachtingen van werkzaamheden en het helpen oplossen van escalaties. Ik verdiepte me in hun regionale situatie, behoeften en cultuur en moest die afwegen tegen landelijke kaders en belangen. In 2007 was ik binnen de afdeling productiecoördinator. Ik adviseerde het afdelingshoofd over het bepalen en monitoren van de productie van de afdeling (20fte 3 miljoen euro). Hiervoor maakte ik een concreet afdelingsplan en reguliere financiële overzichten tbv Bedrijfsvoering. Ook voerde ik als projectleider meerdere kleine projecten uit binnen de afdeling. Ministerie Verkeer en Waterstaat (2005 - 2007) In 2005 heb ik deelgenomen aan het Rijkstraineeprogramma. Binnen dit programma worden je meerdere werkplekken geboden om een zo breed mogelijke ervaring binnen het ministerie op te doen: •	beleid: projectleider/beleidsmedewerker bij Directie Transport •	uitvoering: stafadviseur van het Bestuur van Rijkswaterstaat •	inspectie: projectlid/communicatieadviseur bij Inspectie Verkeer en Waterstaat Tijdens mijn externe werkplek ben ik een half jaar projectlid/comminucatieadviseur geweest bij ICTU, Ministerie van Binnenlandse Zaken.